Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

  • Kartka z kalendarza

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 990191
    • Do końca roku: 196 dni
    • Do wakacji: 3 dni

Patron szkoły

PATRON NASZEJ SZKOŁY

 

 

LEON HEMPEL

(18.02.1864 – 17.05.1924)

 

-      właściciel  majątku Skorczyce;

-      absolwent Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach;

-      działacz patriotyczny, w 1880 roku usunięty z lubelskiego gimnazjum za udział w manifestacjach antycarskich, więziony w 1898 roku w   

       Cytadeli Warszawskiej za działalność patriotyczną;

-      wyznawca idei pracy organicznej i działacz społeczny;

-      założyciel Kółka Rolniczego w Urzędowie i Skorczyckiej Spółki Rolniczej (1902), Prezes Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego i kierownik

       Sekcji Włościańskich Kółek Rolniczych, zastępca prezesa Zarządu Głównego Centralnego Towarzystwa Rolniczego (1907); wzorowy

       gospodarz majątku, propagator uprawy roślin przemysłowych (buraka cukrowego i rzepaku);

-      współzałożyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie;

-    sędzia gminny, działacz sejmiku powiatowego i Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezes Powiatowego Komitetu Opiekuńczego w

      czasie I wojny światowej;

-    działacz oświatowy, prezes Prywatnej Spółki Szkolnej, założyciel Gimnazjum Koedukacyjnego Spółki Cywilnej im. Władysława Jagiełły

      w Urzędowie (1906), donator szkoły i kształcących się dzieci pracowników jego folwarku, inicjator potajemnego nauczania geografii

      i historii Polski w „Jagiellonce”;

-    powszechnie szanowany, uważany za autorytet, darzony sympatią środowiska;

-    zmarł bezżennie i bezpotomnie;

-    jego pogrzeb był manifestacją, podczas której chłopi nieśli na ramionach trumnę ze Skorczyc do Popkowic (4 km), gdzie został

     pochowany na cmentarzu parafialnym;

-    od 26.06.1994 patron Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach

 

 

 

Autor: Monika Lemiecha