Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

 • Kartka z kalendarza

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 907373
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 112 dni

Wolontariat

„Wielu małych ludzi w  wielu małych miejscowościach, robiąc wiele małych rzeczy, potrafi odmienić oblicze świata!”

Szkolny Wolontariat PCK to koło zrzeszające uczniów, którzy chcą działać na rzecz innych osób wykorzystując własne umiejętności, poświęcając swój czas, dzieląc się tym, czym posiadają. Chcemy działać w myśl słów Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, które są mottem naszej szkoły.

Wolontariat to bezinteresowna pomoc, którą ludzie świadczą dla swojego otoczenia i siebie nawzajem. To dobrowolne zaangażowanie się, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych osób lub ogółu społeczeństwa.

 • Pomaga rozwijać i kształtować osobowość, ucząc żyć według uniwersalnych wartości
 • Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia,
 • Rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

Wolontariusze doskonale mnożą dobro wokół siebie i dzielą się swoim czasem, talentem i pomysłami.

 • Przekazują pozytywne postawy i uczą się współpracy w zespole
 • Aktywizują społeczność szkolną i spędzają pożytecznie czas.

Nie bój się zostać mistrzem mnożenia i dzielenia!!!

Opiekunowie: Katarzyna Jargieło

Cele i założenia: 

 • pomoc ludziom potrzebującym,
 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno–zdrowotnych,
 • wyrabianie postaw gotowości pomocy innym,
 • wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • promowanie zdrowego stylu życia,  rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, rozwijanie empatii i tolerancji,
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i uwrażliwienie na potrzeby bliźniego w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • kształtowanie pracy zespołowej,
 • akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

I Ty możesz zostać Wolontariuszem!

Razem możemy więcej! Zapraszamy do współpracy! 

 

dyplom_pck_2024

Autor: Katarzyna Jargieło