Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

  • Kartka z kalendarza

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 967790
    • Do końca roku: 226 dni
    • Do wakacji: 33 dni

Świetlica

 

Świetlica szkolna pełni ważną rolę w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w różnych jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

 

Działania świetlicowe oparte są na realizacji rocznego planu świetlicy, podczas których uczniowie korzystający ze świetlicy:

- Przygotowują się do zajęć lekcyjnych.

- Odrabiają zadania domowe z przedmiotów.                                        

- Przygotowują dekoracje oraz oprawę muzyczną do występów szkolnych i środowiskowych.                                

- Korzystają z pomocy koleżeńskiej, której celem jest wyrównywanie braków edukacyjnych.

- Korzystają z dostępnych pomocy i gier edukacyjnych.

- Wykonują różnorodne prace plastyczne.

świetlica_2023

 

 

Autor: Piotr Surowiec