Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

 • Kartka z kalendarza

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1014883
  • Do końca roku: 167 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Mediacje rówieśnicze

SZKOLNY KLUB MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

Od tego roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole rozpoczynamy działalność Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczychoraz wdrażanie mediacji w szkole.

4 kandydatów na MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH bierze udział w  cyklu spotkań z zakresu teorii konfliktu i technik komunikacji interpersonalnej, po których będą pełnili funkcję Mediatorów Rówieśniczych w  naszej placówce:

 1. Szymon Chrzanowski – klasa 5
 2. Emilia Chrzanowska – klasa 6
 3. Marcel Jędrasik – klasa 5
 4. Wiktoria Leha – klas 6

Opiekę nad KMR sprawuje Koordynator Klubu p. Katarzyna Jargieło (mediator wpisany na Listę Mediatorów Szkolnych w Kuratorium Oświaty w Lublinie).

Mediator rówieśniczy- to osoba niezaangażowana bezpośrednio w konflikt, ma na celu stworzenie osobom w konflikcie warunków osiągnięcia dobrowolnego porozumienia, nie przedstawia swojej opinii, nie narzuca swojego zdania.

Czym są MEDIACJE? – sposobem rozwiązywania konfliktów w obecności bezstronnego i neutralnego MEDIATORA, który umożliwi uczniom będącym w  konflikcie osiągnąć porozumienie pomagając im prowadzić ROZMOWĘ i   określić wspólne dla obu stron POROZUMIENIE bez przemocy (ang. NVC), gdy dotychczasowe sposoby nie zadziałały.

Po co prowadzić MEDIACJE? -  by szybciej w dobrej atmosferze przy pomocy osób do tego przygotowanych budować porozumienie, ucząc się na całe życie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

W jakich sprawach prowadzone są MEDIACJE?

 • gnębienie słabszych,
 • wywyższanie się jednych uczniów nad innymi,
 • chęć rządzenia innymi, wydawanie poleceń,
 • podporządkowanie sobie innych,
 • rozpuszczanie plotek,
 • hejtowanie,
 • obrażanie członków rodziny rówieśników,
 • przezywanie,
 • zazdrość o wyniki w nauce,
 • drwienie z koleżanek i kolegów z różnych powodów,
 • ingerencje w personalne rzeczy, tj. zabieranie ich i chowanie,
 • wyśmiewanie się, np. za błędy popełnione na lekcjach,
 • odrzucanie, tj. niedopuszczanie do zabawy w grupie,
 • poszturchiwanie, popychanie,
 • niszczenie przedmiotów szkolnych lub należących do kolegów,
 • oraz inne sprawy będące problemem ucznia.

Ostateczną decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji rówieśniczej podejmuje Opiekun Szkolnego Koła Mediatorów Rówieśniczych.

W jakich sprawach nie prowadzi się MEDIACJI?

Do mediacji rówieśniczych nie kierujemy:

 • konfliktów i sporów, w których doszło do popełnienia przestępstwa,
 • konfliktów, w których doszło do popełnienia przemocy fizycznej lub seksualnej,
 • spraw, które miały związek z alkoholem lub narkotykami,
 • jedną ze stron jest dorosły pracownik szkoły (konflikty, w którym bierze udział osoba dorosła można zgłaszać do Szkolnego Mediatora – p. Katarzyny Jargieło)

Jak skorzystać z pomocy MEDIATORÓW?

 1. Zgłoś się bezpośrednio do Mediatora Rówieśniczego.
 2. Zgłoś się do Opiekuna Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.
 3. Zgłoś się do wychowawcy lub innego nauczyciela – on na pewno przekaże sprawę Opiekunowi Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.

Jak przebiegają MEDIACJE?

 1. Mediator zawsze zapyta o zgodę na mediacje.
 2. Mediator dokładnie przedstawi zasady i odpowie na wszystkie Twoje pytania.
 3. Mediator pozwoli Ci przedstawić Twoje stanowisko.
 4. Zostaniesz wysłuchany;
 5. Mediator zapyta, co jest dla Ciebie ważne. Zapyta także o Twoje propozycje rozwiązania konfliktu.

Cele mediacji rówieśniczej:

 • Promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy,
 • Zmniejszenie przemocy fizycznej i psychicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • Realizacja prawa uczniów do nauki w przyjaznej i bezpiecznej szkole,
 • Wypracowanie rozwiązania konfliktu, w którym mamy do czynienia z  dwoma zwycięzcami – brak przegranych,
 • Przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie oraz oferta rekompensaty strat i  wyrządzonych szkód (mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów),
 • Zmniejszenie sytuacji konfliktowych na terenie szkoły,
 • Nabycie przez uczniów umiejętność prowadzenia rozmowy, dialogu, mediacji rówieśniczych,
 • Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości uczniów,
 • Rozwijanie samodzielność i odpowiedzialności za własne zachowanie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do zapoznania się  z  Regulaminem Szkolnego Klubu Mediacji oraz do rozwiązywania różnych konfliktów na drodze mediacji.

Autor: Katarzyna Jargieło