Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

Projekt edukacyjny ProLog

Projekt polega na wprowadzeniu do nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, przyroda/ biologia/ geografia) nowych metod dydaktycznych. Z jednej strony będzie to wykorzystywanie robotyki i programowania do przekazywania i utrwalania treści z podstawy programowej ww. przedmiotów, z drugiej wprowadzenie metody przechodniowości jako sposobu na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych. Metoda przechodniowości w mniejszym nakładzie czasu pracy i wysiłku pozwala na uzyskanie znacznie większych efektów.

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji nauczycieli ze szkół na obszarach wiejskich z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji działań z podstawy programowej nauki przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach 4-6.


Cele szczegółowe projektu:
1. Wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród nauczycieli i uczniów objętych projektem.
2. Wprowadzenie nowatorskiej metody nauczania zapewniającej osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy.
3. Wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy do nauki programowania w postaci zestawów Lego SPIKE.
4. Zapewnienie nauczycielom materiałów edukacyjnych - scenariuszy zajęć z przedmiotów matematyka, informatyka, przyroda wykorzystujących robotykę do przekazywania treści z podstawy programowej. 

 

Autor: Rafał Gołoś

Artykuły

 • 4 WYZWANIE PROLOGOWE

  Zadaniem 4 wyzwania ProLogowego przeznaczonego  dla uczniów i nauczycieli jest stworzenie instrukcji budowy robota w programie STUDIO 2.0.  W załączniku należy podać trzy pliki:

  1. Plik z instrukcją PDF

  2. Plik z projektem w Studio 2.0 .IO

  3. Plik LEGO SPIKE (program)

  Czytaj Więcej o: 4 WYZWANIE PROLOGOWE
 • 3 WYZWANIE PROLOGOWE

  Zadaniem 3 wyzwania ProLogowego jest stworzenie filmiku promującego wykorzystanie klocków Lego Spike w edukacji.  Minimalny czas filmu to 20 sekund. Filmik może być nagrany z użyciem telefonu komórkowego. Filmik należy zapisać w formacie możliwym do odtworzenia w systemie Windows (format MP4 lub AVI). Nie dopuszczamy filmiku składającego się z samych zdjęć. 

  Czytaj Więcej o: 3 WYZWANIE PROLOGOWE
 • 2 WYZWANIE PROLOGOWE

  Wyzwanie 2, to wyzwanie dla nauczycieli. Zadaniem jest stworzenie konspektu do lekcji z wykorzystaniem Lego Spike PrimeDo konspektu należy dołączyć instrukcję programowania (zapisany plik z programu Lego Spike) oraz instrukcję budowy robota/urządzenia, jeżeli nie jest on robotem standardowym, dla którego instrukcja znajduje się w programie LEGO Spike Prime.

  Czytaj Więcej o: 2 WYZWANIE PROLOGOWE