Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

Oddział przedszkolny

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA MŁODSZA 3 - 4 LATKI

rok szkolny 2021/2022

Czas trwania

Przebieg dnia

7.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Obserwacja dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi.

9.00 – 10.00

Zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe, w kole, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne. Śniadanie.

10.00 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne. Realizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z programem. Zabawy językowe, matematyczne, ruchowe, muzyczne, działalność plastyczno – techniczna, rytmika.

10.30 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie szkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

11.30 – 12.00

Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne i stolikowe według zainteresowań dzieci.

12.00  – 13.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku.

13.00 – 14.00

Odpoczynek. Wytwarzanie nastroju wyciszenia, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne.  Podwieczorek.

14.30 – 15.30

Zabawy twórcze, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, swobodne,
i inne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy z językiem angielskim: poniedziałek 9.00 – 9.30 i piątek 11.00 – 11.30

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA STARSZA 5 - 6 LATKI

rok szkolny 2021/2022

Czas trwania

Przebieg dnia

7.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Obserwacja dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi.

9.00 – 9.50

Zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe, w kole, ćwiczenia poranne.
Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne. Śniadanie.

9.50 – 10.50

Zajęcia dydaktyczne. Realizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie
z programem. Zabawy językowe, matematyczne, ruchowe, muzyczne,
działalność plastyczno – techniczna, rytmika, ćwiczenia gimnastyczne.

10.50 – 11.50

Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie szkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

11.50 – 13.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku.

13.00 – 14.00

Odpoczynek. Wytwarzanie nastroju wyciszenia,
słuchanie literatury dziecięcej,  muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne.  Podwieczorek.

14.30 – 15.30

Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, swobodne,
i inne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy z językiem angielskim: wtorek 12.30 – 13.00 i czwartek 12.30 – 13.00

 

Autor: Karolina Orłowska, Zofia Rzęsa