Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

Rekrutacja

Lista dzieci przyjetych do oddzialu przedszkonego w roku szkolnym 2022-2023

 

Lista dzieci przyjetych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022-2023

1. Rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego do 28 lutego 2022 r. składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

POBIERZ KWESTIONARIUSZ: https://spskorczyce.pl/container/rekrutacja/Deklaracja%20o%20kontynuacji%20wychowania%20przedszkolnego.pdf?noc=1643828219

 

2. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 1 marca 2022r. do dnia 15 marca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 4 maja 2022 r. do 10 maja 2022 r. 

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:  https://spskorczyce.pl/container/rekrutacja/Kwestionariusz%20oddzial%20przedszkolny.pdf?noc=1643828427

 

3. Dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 21marca 2022 r rozpocznie się rekrutacja do klasy pierwszej. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ: https://spskorczyce.pl/container/rekrutacja/Kwestionariusz%20klasa%201.pdf?noc=1643828598

Autor: Małgorzata Piątek