Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna pełni ważną rolę w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w różnych jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

 

Działania świetlicowe oparte są na realizacji rocznego planu świetlicy, podczas których uczniowie korzystający ze świetlicy:

- Przygotowują się do zajęć lekcyjnych.

- Odrabiają zadania domowe z przedmiotów.                                        

- Przygotowują dekoracje oraz oprawę muzyczną do występów szkolnych i środowiskowych.                                

- Korzystają z pomocy koleżeńskiej, której celem jest wyrównywanie braków edukacyjnych.

- Korzystają z dostępnych pomocy i gier edukacyjnych.

- Wykonują różnorodne prace plastyczne.

 

CZAS PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dzień tygodnia

Godziny pracy

przed lekcjami

po lekcjach

PONIEDZIAŁEK

6.45 – 7.45     9.50 – 10.35

11.45 – 15.35

WTOREK

6.45 – 7.45

11.35 – 15.35

ŚRODA

6.45 – 8.45

12.45 – 15.35

CZWARTEK

6.45 – 7.45

12.45 – 15.30

PIĄTEK

6.45 – 8.45

10.40– 15.30

Autor: Piotr Surowiec