Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

  • Kartka z kalendarza

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 907389
    • Do końca roku: 305 dni
    • Do wakacji: 112 dni

Być jak Ignacy „Nauka pełna energii”

W roku szkolnym 2023/2024 koło naukowe ENERGUSY skupiające uczniów klasy IV, uczestniczy w VIII edycji programu oświatowego Być jak Ignacy „Nauka pełna energii”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Celem projektu jest:

a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,

b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,

c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,

d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,

e) kształtowanie postaw patriotycznych,

f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy,

g) popularyzacja wiedzy na temat rodzajów źródeł energii.

Program obejmuje 12 etapów:

1) maszyny parowe, 2) energia gazowa, 3) energia elektryczna, 4) ropa naftowa, 5) odnawialne źródła energii, 6) energia wiatrowa, 7) energia słoneczna, 8) energia wodna, 9) energia geotermalna, 10) energia biomasy, 11) energia atomowa, 12) energia przyszłości.

Realizacja programu ma formę konkursu, w serwisie internetowym www.bycjakignacy.pl, zamieszczone są scenariusze zajęć oraz  zadania które musimy wykonać.  Zdobywamy wiedzę o źródłach energii wykonując doświadczenia, oglądając filmy, dyskutując.  Organizujemy spotkania z osobami, których praca związana jest z energetyką.  Wykonujemy plakaty dotyczące pozytywnych i negatywnych stron odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.  

Udokumentowanie realizacji każdego etapu w postaci zdjęć lub prezentacji, przesyłamy  na Platformę „Być jak Ignacy” i otrzymujemy punkty.   Warunkiem ubiegania się o nagrodę główną, czyli  otrzymanie tytułu Naukowej Szkoły Ignacego jest przesłanie pracy konkursowej, w postaci filmu dotyczącego tematyki jednego z etapów. 

Zapraszamy na fotorelację z naszej dotychczasowej pracy.

                                                                         Opiekun koła Elżbieta Kapała