Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

  • Kartka z kalendarza

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 907397
    • Do końca roku: 305 dni
    • Do wakacji: 112 dni

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Dziewięcioro uczniów z klas 4 – 8 przystąpiło do konkursu „Wielka Liga Czytelników” zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz cztery katowickie szkoły.

Celem akcji jest m. in.: kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i kreatywnej pracy z tekstem.

Aktualnie trwa I etap, w którym uczestnicy mają zdobyć pięć sprawności, aby przejść do następnego poziomu.

Życzymy powodzenia!