Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

“Czyste ręce zdrowia więcej” - w oddziałach przedszkolnych

3 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kraśniku. Przedszkolaki dowiedziały się po co i kiedy myjemy ręce a egzamin z prawidłowego mycia rąk zdały celująco!