Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

  • Kartka z kalendarza

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 1014946
    • Do końca roku: 167 dni
    • Do wakacji: WAKACJE!!!

Czas szkolnych podsumowań

Czas szkolnych podsumowań

 

Nadeszły upragnione wakacje! Upragnione, bo pracowaliśmy wytrwale cały rok szkolny. Ale upragnione również z powodu pandemii koronawirusa i zdalnego nauczania, które zmieniły nasze postrzeganie otaczającego świata, relacji społecznych, edukacji, pracy ucznia, nauczyciela i rodzica.

To był bardzo trudny rok, zwłaszcza jego ostatni etap, pełen wyzwań na niespotykaną skalę, ale… jesteśmy na mecie!

Zanim zabrzmiał ostatni dzwonek, uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Niecodzienne to były spotkania – z dystansem społecznym i w reżimie sanitarnym. Nie było uroczystej akademii, uścisków dłoni z gratulacjami, zabrakło wymiany wrażeń po otrzymaniu świadectw. Nawet w przypadku uczniów klasy ósmej, dla których był to ostatni dzień w murach naszej szkoły.

Zwieńczeniem całorocznej, wytrwałej pracy dla jednych, ale i przyjemnym zaskoczeniem dla innych uczniów, były świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i podziękowania.

W roku szkolnym 2019/20 nasi uczniowie uzyskali:

- 24 świadectwa z wyróżnieniem,

- 22 dyplomy „mistrza zdalnej edukacji” za wytrwałą i sumienną pracę podczas edukacji na odległość,

- 51 dyplomów za udział w konkursach organizowanych przez szkołę i instytucje zewnętrzne,

- 10 podziękowań za pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- 5 podziękowań za opiekę nad miejscami pamięci mimo epidemii,

- 5 podziękowań za reprezentację szkoły w środowisku lokalnym.

Sukcesy uczniów nie byłyby pełne bez pracy i zaangażowania rodziców, którym za pomoc i wsparcie wyrazy wdzięczności złożyła Pani Dyrektor. Symbolicznym podziękowaniem były listy gratulacyjne.

Po tym roku szkolnym pozostaną wspomnienia - darmowe, wieczne i bezcenne skarby. Mimo trudności, jakie nam przyniósł, mamy nadzieję, że będą to dobre wspomnienia, bo tylko takie potrafią sprawić, że na twarzy pojawi się uśmiech, a zarazem wzbudzić wielki żal z powodu przeminięcia tych najpiękniejszych chwil.

Agnieszka Chojecka